Върни се горе

През май 2019 г., по време на 72-та сесия на Световната здравна асамблея, 194 държави членки на Световната здравна организация (СЗО) се обединяват и определят 17-ти септември за Световен ден за безопасност на пациента. Денят се отбелязва всяка година под надслова: „Безопасност на пациентите: глобален здравен приоритет“. Целта на инициативата е да се повиши обществената осведоменост, както и да се подобрят действията на държавите по отношение повишаване безопасността на пациентите и намаляване на вредите за тях.

Тази година мото на Световния ден за безопасност на пациентите е „Лекарства без вреда“, което очертава визията и стратегията на глобалната инициатива за намаляване вредите, причинени от неправилната употреба на лекарствени продукти. Целта е през следващите пет години тези вреди да бъдат редуцирани с 50 процента.

Глобалният призив на тазгодишната инициатива е „ИНФОРМИРАЙ СЕ, ПРОВЕРИ, ПИТАЙ“. Целта е пациентите, лицата, които се грижат за тях и медицинските специалисти да се ангажират с темата за лекарствената безопасност. Подчертана е необходимостта всеки от тях да се запознае с показанията и противопоказанията  на конкретните лекарствени продукти, в т.ч. дозировка и терапевтични схеми, както и че пациентът разбира начинът, по който трябва да употребява своите лекарства.

Важно е да се отбележи, че всеки пациент има право да съобщава за нежелани реакции от лекарствени продукти пряко на регулаторните органи, които имат задължение да проследяват лекарствената безопасност както по време на клинични изпитвания, докато дадено лечение се оценява, така и през целия жизнен цикъл на лекарство, след като е било одобрено за употреба. По този начин се гарантира защита на пациентите и се проследява балансът между ползата и риска на всяко едно лекарство.

Повишаването на информираността и поемането на отговорност от всеки от участниците в здравната система повишава качеството на здравните услуги и значително намалява вредите от неправилната употреба на лекарствени продукти. От изключителна важност е консултацията на пациента от медицинските специалисти – лекари и фармацевти, с цел оценка на неговите нужди от лекарствена терапия за постигане на максимален терапевтичен резултат. За да се осъществи това сътрудничество, е необходимо активното участие и на пациента, като това взаимодействие е водещо за опазване на неговото здраве и безопасност.

Министерството на здравеопазването се присъединява към глобалния призив за гарантиране безопасността на пациентите и към инициативата на СЗО „Лекарства без вреда“ и обръща внимание, че самолечението с лекарствени продукти поставя под риск безопасността на пациентите и може да доведе до сериозни последствия за тяхното здраве.

Сподели в: