Върни се горе

Днес, 9 октомври, отбелязваме Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи.  Денят се чества от 1996 г. като традиционно го отбелязваме през втората събота на месец октомври. Тази година мотото на инициативата е „Просто кажи „Да!“, а целта е повече граждани да получат информация за смисъла и значението на донорството и трансплантацията.

У нас трансплантация на орган очакват 1016 български граждани. Тази година в страната успешно са реализирани 11 донорски ситуации след настъпила мозъчна смърт. Втори шанс за живот получиха 43 нуждаещи се от присаждане на орган лица. От началото на годината до 1 октомври са извършени 14 трансплантации от жив донор и 29 от трупно донорство.

По данни на Съвета на Европа през 2020 г. в Европа са извършени 35 529 трансплантации на органи, което е с 20% по-малко в сравнение с реализираните през 2019 г. трансплантации. Само за година в листите на чакащите за трансплантация са вписани 43 183 граждани. През 2020 г. в Европа средно на ден в очакване на трансплантация са умирали 21 пациенти.

Днес имаме възможност да почетем донорите и да благодарим на техните семейства и на медицинските специалисти по донорство и трансплантация!

Важно е да знаем, че един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани ! Донор може да бъде всяко лице в състояние на медицински установена мозъчна смърт, при което няма медицински контраиндикации  като тежки инфекциозни и онкологични заболявания. Донорството е безвъзмезден акт на даряване органите на починал пациент или здрав човек (като здравият човек може да дари част от черен дроб, костен мозък или един бъбрек), за да бъдат присадени на нуждаещи се от трансплантация хора.

У нас е разрешено и т. нар. кръстосано донорство, което позволява роднина на един пациент да дари орган на втори пациент, с когото е биологически съвместим, а роднина на втория пациент от своя страна да дари орган на първия.

Органна трансплантация се извършва при невъзможни за лечение болести. Tя има характер на животоспасяващо лечение в случаи на сърдечно, белодробно и чернодробно заместване, или промяна на качеството на живот и лечение при бъбречно заместване.

Повишаването на обществената осведоменост по темата донорство и трансплантация е от изключително значение, за да  получат втори шанс за живот българските граждани, нуждаещи се от присаждане на орган.

В знак на съпричастност с инициативата на Съвета на Европа за провеждане на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи и за повишаване информираността на гражданите днес, 9 октомври, от 20.00 ч. до 21.00 ч. фасадата на Националния дворец на културата ще бъде осветен в зелено -  цвета на донорството и трансплантацията, а в парковото пространство доброволците на Българския младежки Червен кръст ще раздават информационни брошури и флаери по темата.  

 

#ПростоКажиДА #JustSayYesEODD

Сподели в: