Върни се горе

През следващата година ще се даде възможност и на хосписите да сключват договори със здравната каса за оказването на палиативни грижи на хора с онкологични заболявания. Досега това беше невъзможно, право на договори имаха само болниците. Промените се регламентират в наредба Наредба № 40, която днес беше обнародвана в Държавен вестник. Тя определя основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Целта на промените е да се повиши достъпът на пациентите до качествено лечение.

От 1 януари НЗОК ще поеме финансирането на всички медикаменти за хората с онкологични заболявания и дейностите по тяхното наблюдение – диспансеризация. Също така и финансирането на диализата, и наблюдението на хора с бъбречни заболявания. Това също се предвижда в промените на Наредба № 40. Досега средствата за тези дейности и медикаменти се осигуряваха от бюджета на МЗ.

Медикаментите за лечение на онкологични заболявания занапред ще се плащат извън стойността на клиничните пътеки. Това ще става, след като НЗОК е договорила допълнителни отстъпки от цените на лекарствата, които фигурират в Позитивния списък. Договорите за отстъпките ще се сключват със съответните производители.

С промените в наредбата се създават и възможности за финансиране на домашното лечение на хора с вродени имунодефицити и болестта на Ниеман-Пик. Също така болниците ще получават средства за осигуряване на парентерални вливания за хората с редки заболявания и с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий. Освен това лечебните заведения от трето ниво, в които има неонатологични отделения, ще получават допълнителни средства извън клиничните пътеки за интензивното лечение на недоносени деца.
Цялата Наредба № 40 е публикувана в рубриката "Нормативни актове" на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването.

Сподели в: