Върни се горе

Тази година са открити нови 113 българи с ХИВ–инфекция при изследвани над 115 000 лица

              90% от новорегистрираните с ХИВ–инфекция в България са се инфектирали по сексуален път. Това сочат данни на „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерството на здравеопазването към 29 юли 2014 г. От началото на тази година са открити нови 113 ХИВ–серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната са официално 1 943 лица. В  последните години  се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е близо четири пъти по-голям от броя на жените. И през тази година три четвърти от новите случаи са на мъже, а една четвърт – на жени. Според пътя на инфектиране 48% от новите случаи са се заразили при хетеросексуален контакт, 42% – при хомо/бисексуален контакт, а 10%  – при инжекционна употреба на наркотици. Важно е да се отбележи, че продължава да намалява процентът на ХИВ–позитивните в групата на инжекционно употребяващите наркотици. Близо 27% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години. Географското разпространение сочи, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са концентрирани предимно в големите градски райони като София – 58 лица, областите Пловдив – 12 лица, Пазарджик и Стара Загора – по 6 лица, Плевен – 5 лица, Хасково – по 4 лица, в областите Бургас, Варна и Русе – по 3 лица. Тенденцията сочи, че над 53% от новорегистрираните ХИВ–позитивни лица са научили положителния си резултат в 19-те кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински кабинети, което говори за тяхната ефективност.           
               Над 115 000 души са се изследвали за ХИВ през първото шестмесечие на 2014 г. в КАБКИС и във всички лаборатории и лечебни и здравни заведения на страната. В изпълнение на ангажиментите на държаватаМинистерство на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни медикаменти за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Глобалният фонд подпомага работата на четири неправителствени организации, които оказват грижи и взаимопомощ за хората, живеещи с ХИВ в България. Тези организации са ситуирани в градовете София, Пловдив и Варна.   Към 30 юни 2014 г. общо 922 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, 692 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. Комбинирата терапия и нейния мониторинг за  всички нуждаещи се лица, живеещи с ХИВ/СПИН в България, се осигурява от Министерство на здравеопазването независимо от техния здравно-осигурителен статус. През 2013 г. от бюджета на МЗ са заделени над 12 милиона лева: за закупуване на 23 медикамента – 8 897 352 лв.; за диагностикуми – 3 276 902 лв.; а така също и за осигуряване на болнично лечение и амбулаторно проследяване на пациентите – 508 140 лв. През 2014 г. от бюджета на МЗ се предвиждат около 15 милиона лева, като са включени три нови медикамента. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и качеството им на живот.  Дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финасирана от Глобалния фонд се изпълняват от мрежа над 50 неправителствени организации, 19 КАБКИС, като за тази цел са разкрити 35 здравно-социални центъра за работа с най-уязвимите групи, както и 18 младежки клуба. За достигането на лицата от уязвимите групи на НПО и РЗИ са  предоставени 17 мобилни медицински кабинета.      
              Със средства от Глобалния фонд се подкрепя функционирането и на 3 нископрагови метадонови програми за инжекционно употребяващ наркотици в Пловдив, Пазарджик и София с общ капацитет 400 места. За първите шест месеца на т. г. неправителствените организации, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, са предоставили здравно-социални услуги на 34 376 лица от най-уязвимите групи, а така също и 40 845 деца и млади хора са обхванати в обучителни кампании. Раздадени са и над 680 000 безплатни презерватива при работа на терен, след консултиране и по време на кампании.

 

Сподели в: