Върни се горе

МЗ уведоми за доставката лечебните заведения в цялата страна с цел предприемане на незабавни действия за осигуряване на терапия на нуждаещите се пациенти


 
    От днес са осигурени количества от лекарствения продукт Дакарбазин, които ще обезпечат лечението на нуждаещите се пациенти. Министерство на здравеопазването вече уведоми лечебните заведения за доставените количества Дакарбазин с цел предприемане на незабавни действия от тяхна страна за осигуряване терапията на нуждаещите се пациенти.
    Във връзка с недостига на лекарствения продукт на 22.03.2013г. в МЗ се проведе среща между маг. фарм. Лидия Нейчева, заместник-министър на здравеопазване и г-н Н. Хаджидончев, генерален мениджър на Тева Фармасютикълс България ЕООД. На срещата бяха обсъдени възможностите за спешно решаване на проблема. Днес фармацевтичната компания Тева Фармасютикълс България ЕООД потвърди официално, че е осигурена доставка на продукта на българския пазар чрез търговец на едро.
    Лекарственият продукт Дакарбазин е антинеопластичен продукт, прилаган в основни терапевтични схеми за лечение на кожен рак и някои злокачествено протичащи кръвни заболявания.
 

Сподели в: