Върни се горе

На 22 май т.г. Министерство на здравеопазването е сезирано от направителствени организации, че се налага пациенти да доплащат сумата от 7, 86 лв. за лекарството Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution – 50 ml x 1 (сироп). 
За изясняване на случая МЗ веднага изиска информация от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от където стана ясно:
Лекарственият продукт Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution – 50 ml x 1 е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) през 2010 г. До възникването на казуса медикаментът е рефериран в групата лекарствени продукти с INN Ciclosporin, перорална форма - capsule  (таблетки) и oral solution (сироп), и на пациентите не се е налагало да  доплащат. 
Доплащането става факт от 2 ноември 2016 г., след преизчисляване на групата с INN Ciclosporin, при което референт в групата става Sandimmun Neoral Capsule, soft 50 mg x 50, пише в доклада на НСЦРЛП до ресорния заместник-министър.
Националният съвет е изискал становище от Касата дали двата медикамента да бъдат разделени в отделни групи според лекарствената форма - capsule  и oral solution. Становището на НЗОК от 25 май  е положително – „за“ разделяне на таблетките и сиропа в отделни групи, като по този начин пациентите няма да доплащат и за двата медикамента. 
Промяната ще бъде публикувана на сайта на Съвета на 2 юни – деня, в който се прави месечната актуализация на Позитивния лекарствен списък. В аптечната мрежа Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution, без доплащане от страна на пациентите ще е достъпен от 16 юни, когато НЗОК актуализира аптечния софтуер.
За осигуряване безплатното лечение на трансплантираните деца в периода  02.06.17 г. – 16.06.17 г., медикаментът  Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution ще бъде отпускан срещу рецепта и без доплащане в аптека „Мина“ (бул. „Георги Софийски“ №10 – срещу арката на „Александровска“) обещаха от фирмата-притежател на разрешението за употреба „Новартис“, след разговор със заместник-министър Лидия Нейчева. 
Министерство на здравеопазването апелира всички граждани, срещащи затруднения с достъпа до необходимите им лекарства, и пациентските организации, имащи информация за проблеми, да се обръщат към компетентните институции.
Обръщаме внимание, че преди 22 май в МЗ не е постъпило нито едно оплакване за необходимостта от доплащане на Sandimmun Neoral 100 mg/ml oral solution. Това е и причината, поради която намираме назидателно-ироничния тон на писмото от пациентските организации за неприемлив.
Със сигнала на пациентските организации и с отговора на магистър-фармацевт Нейчева до председателите на Федерация „Български пациентски форум“ и на „Асоциацията на чернодробно трансплантираните в България“ можете да се запознаете в прикачените файлове.
 

Сигнал до МЗ
PDF файл, 199,2 KB, качен на 29.05.2017

pdf document

Отговор на МЗ
PDF файл, 163,4 KB, качен на 29.05.2017

pdf document
Сподели в: