Върни се горе

Днес, 10 октомври, представители на национално представени работодателски и синдикални организации подписаха Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.

Споразумението осигурява сигурност и спокойствие на работещите и дава възможност за предвидимо развитие и управление на системата на здравеопазването, заяви министър Петър Москов и допълни, че текстът на договора гарантира от 15 до 30 % по-високи минимални прагове на трудовите възнаграждения за ангажираните в здравната система, като най-сериозно е увеличението за редовите лекари и медицински сестри.

С подписването на Колективния трудов договор социалните партньори изпълняват сериозна стъпка по посока реалното остойностяване на труда на работещите в сферата на здравеопазването.

Споразумението влиза в сила от датата на подписването му, като изпълнението му не изисква допълнителни средства извън предвидените в бюджета.

Сподели в: