Върни се горе

Министерството на здравеопазването уведомява, че считано от 1 юли 2015 г., на българските граждани вече са осигурени медицински дейности по радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания и роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични дейности, като част от основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

За възможностите за извършване на такива дейности от българските лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, информация може да бъде получена от здравноосигурителната институция.

При невъзможност за своевременно осъществяване на посочените медицински дейности по отношение на нуждаещите се от тях пациенти в България, същите могат да осъществят правото си като задължително здравноосигурени лица да се възползват от системите за социална сигурност и да получат съответното лечение в държава от Европейския съюз за сметка на бюджета на Националната здравноосигурителна каса по реда на Наредба № 14 от 2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.

Всички постъпили в Министерство на здравеопазването след 01.07.2015 г. заявления за финансиране на радиохирургия ще бъдат изпращани по компетентност в Националната здравноосигурителна каса.

 

Сподели в: