Върни се горе

От 1 ноември всяка болница ще вписва в електронен регистър интервенциите по инвазивна кардиология, които се извършват в нея. Това предвиждат промени в Наредба № 2 за утвърждаване на медицински стандарт по кардиология, които днес са обнародвани в Държавен вестник. Целта е да се повиши контролът над дейностите по инвазивна кардиология в страната и така да се гарантира по-добро качество и сигурност на лечението за пациентите.
Регистърът ще се поддържа от Националния център по обществено здраве и анализи. Засега в него ще подават информация 36 лечебни заведения, тъй като в толкова се извършват дейности по инвазивна кардиология в страната. Всяка от тези болници ще трябва да подава следните данни: името на лекуващия специалист, личните данни на пациента, вида на процедурата - спешна или планова, както и диагностична или терапевтична, началото и края на интервенцията, както и причините за провеждането й. Лечебните заведения могат да подават информация и за различни медицински показатели, което ще помогне за оптимизиране на качеството на работата им. Всички данни се попълват от оператора в съответната болница чрез универсален електронен подпис. Вписването се извършва до 24 часа от извършване на процедурата. Лечебните заведения, които не спазват новите правила ще подлежат на санкции по ЗЛЗ в размер от 500 до 2000 лв., а по ЗЗ може да им бъде отнет и лицензът за тази дейност.

Сподели в: