Върни се горе

От следващата година медикаментите за редки заболявания, съпътстващата хормонална терапия при някои онкологични заболявания и поддържане на пациентите след трансплантация ще се поемат от НЗОК. В момента тези лекарства се осигуряват от Министерството на здравеопазването. От 1 януари те ще преминат към медикаментите за домашно лечение, които поема здравната каса. Промените са част от политиката на МЗ за осигуряване на по-качествено и достъпно лечение за хората. За да получат медикаментите, пациентите ще трябва да отидат в съответните лечебни заведения, където са получавали терапията си досега. За да няма прекъсвания в лечението на пациентите при промяната, МЗ е осигурило резерви с тези медикаменти до 1 февруари.

През 2011 г. ще има промяна и в начина, по който ще се финансират лекарствата за онкологични заболявания и диализа. Досега те се набавяха чрез тръжна процедура от МЗ. През следващата година обаче търговете за закупуването на медикаментите ще се прави от лечебните заведения, в които те се отпускат. При диализата това са 62 лечебни заведения, а при онкологичните медикаменти – 21. Целта на промяната е да се осигури по-бърз и гъвкав достъп на пациентите до лекарствата. В момента тези медикаменти се разпределят чрез одобряването на протоколи от Централна комисия към МЗ. Процесът обаче отнема около три месеца, което забавя лечението на болните хора. Отделно се губи време при доставянето на медикаментите до лечебните заведения. С промените тези недостатъци на сегашната система ще бъдат отстранени. Занапред одобрението на протоколите за лечение на болните хора ще се извършва на място от комисиите към съответните болници. На практика това означава, че пациентите ще получават медикаментите си без да чакат. МЗ ще извършва само последващ контрол на одобрената терапия. Това ще става по критерии, изготвени от Научните медицински дружества.

Новите правила ще започнат да работят от 1 март. Дотогава медикаментите ще се осигуряват от МЗ по досегашния ред. Междувременно болниците ще имат възможност да проведат нужните тръжни процедури. За целта клиниките ще получат целово финансиране от МЗ за лекарства. Средствата за осигуряване на медикаментите ще се разпределя на базата на лекуваните пациенти през изминалите години, както и на заявките на лечебните заведения за 2011 г. Общият бюджет за медикаменти за онкологични заболявания за следващата година е около 110 млн. лв. или с 12% повече отколкото за тази. МЗ ще подпомогне лечебните заведения при провеждането на търговете като подготви единни правила. Ще бъде определен списък с лекарствата, които лечебните заведения трябва да купуват, той ще бъде съгласуван със съответните медицински специалисти и консултанти. Цените, на които болниците ще купуват медикаментите не могат да бъдат по-високи, отколкото договорените от МЗ за 2010 г. При нужда в средата на годината ще се извърши преразпределение на средствата съобразно нуждите на лечебните заведения. Всички тези обстоятелства ще бъдат отразени в указания на МЗ и договорите за финансиране, които ведомството ще сключи с лечебните заведения. С единните правила ще се гарантира, че ще се осигурят всички нужни терапии за пациентите на цени не по-високи от досегашните, което ще гарантира ефективното изразходване на публичните средства.

Занапред МЗ ще осигурява медикаменти само за лечението на инфекциозни заболявания – СПИН и туберкулоза, ваксини по задължителния имунизационен календар, радиофармацевтици, медицински изделия по закона за кръвта и кръвните продукти, китове за диагностика на редки заболявания и пренатален скрининг. Осигуряването на тези медикаменти остава към здравното ведомство.

През следващата година предстоят и промени в методиката за финансиране на лечебните заведения от МЗ. За спешна помощ лечебните заведения ще получават глобални годишни бюджети. Те ще бъдат определяни на базата на броя обслужвано население в областта. В момента те се финансират на преминал случай, за което МЗ заплаща по 20 лв. Промяната има за цел да оптимизира ефективността на работа на спешните портали в болниците. Сега много често те се използват не по предназначение. През тази година през тях са обслужени 897 101 души, като спешни са били едва 30%. Останалите случаи трябва да се пренасочат към извънболничната помощ. За тази цел МЗ регламентира възможност за създаване на дежурни кабинети от общопрактикуващите лекари. Те ще се финансират от НЗОК с ресурс от 9 млн. лв.

Промени ще има и във финансирането на отделенията по хемодиализа. Занапред болниците ще трябва да осигуряват сами медикаментите за лечение и транспорта на болните хора. За тази цел болниците ще получат финансиране на процедура, в което са калкулирани и новите разходи. Така стойността за един случай, която ще дава МЗ ще се повиши. Общо заделените средства се увеличават от 56 млн. лв. на 62 млн. лв.

През 2011 г. МЗ ще поеме финансирането и на бившите общински диспансери. Досега те получаваха средства от НЗОК и общините, занапред финансиарнето ще се осигурява от НЗОК и МЗ. Така всички психиатрични центрове ще получават по 600 лв. за случай. При белодробните центрове тази сума е 700 лв. за преминал болен с активна туберкулоза на месец. Освен това всички онкологични центрове (бившите диспансери) и болниците с онкологични звена ще получават субсидия за диспансерно наблюдение, тоест за проследяване на състоянието на пациентите. Досега подобно финансиране имаше само за общинските диспансери. Също така лечебните заведения ще получават целева субсидия за извършване на високоспециализирани изследвания за пациенти с таргетни терапии в онкологията. Досега подобно финансиране нямаше и изследванията се поемаха най-често от пациентите. Запазва се и принципът на финансиране на интензивните грижи - на леглоден.

Сподели в: