Върни се горе

Във връзка с публикации в медиите за липса на сакове за кръвовземане и съхраняване на кръв в центровете по трансфузионна хематология, Министерство на здравеопазването информира :

            Министерство на здравеопазването е информирано за подобен проблем в някои области на страната. След проведената тръжна процедура фирмата, спечелила търга,  достави определено количество консумативи, но поради нарасналия брой на кръводарителите то беше бързо изчерпано.

На 29.06.2010 г. по разпореждане на министър Ана-Мария Борисова незабавно са изпратени допълнителни количества консумативи.  Спешно са доставени 23 500  сака за съхранение на кръв - 10 хиляди двойни  и 13 хиляди и 500 тройни. Количеството ще позволи да се преодолеят възникналите затруднения в отделните центрове, а също така ще осигурят определен резерв там, където не са били изчерпани. Към днешна дата саковете за кръвовземане вече са налични и ще осигурят нормалната работа на регионалните центровете по трансфузионна хематология, както и на отделенията по трансфузионна хематология в областните болници.

          До средата на следващата седмица фирмата, спечелила търга, ще достави цялото договорено количество по сключения договор, с което ще бъдат изцяло осигурени нуждите от сакове за кръвовземане и съхраняване на кръв до края на годината.

Сподели в: