Върни се горе

ОСИГУРЕНИ СА ДВЕ ЛИПСВАЩИ ЛЕКАРСТВА ЗА ОНКОБОЛНИ ДЕЦА 


           Министър Таня Андреева се срещна с фирмите, които произвеждат лекарствата Puri-Nethol tablet 50 mg x 25 /INN Mercaptopurine/ и Asparaginase /Kidrolase powd. inj. 10 000 IU х 10/. От постъпили в Министерство на здравеопазването сигнали на родители и от медиите стана ясно, че медикаментите не могат да бъдат заплатени от НЗОК, тъй като не са включени в Позитивния лекарствен списък. Образуването на цена и включването на лекарствен продукт в ПЛС се извършва при заявяване от притежателя на разрешението на употреба /т.е. зависи от волята на притежателя/. След проведената среща в Министерство на здравеопазването фирмите-производители заявиха своето намерение да предприемат необходимите действия за формиране на цена в България. Лечебните заведения, в които се лекуват деца с диагноза остра лимфобластна левкемия, вече са закупили медикаментите.
Сподели в: