Върни се горе

Допълнителни доставки на лекарствения продукт Myfortic 180 mg са осигурени за трансплантираните пациенти в България.

Заради очаквания недостиг на лекарствения продукт CellCept 250 mg, поради производствени причини, Министерството на здравеопазването предприе незабавни мерки за обезпечаване на нуждите на българските пациенти. Единственият алтернативен лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък и съответстващ на международно непатентно наименование Mycophenolic acid, е Myfortic Gastro-resistant tablet, 180 mg х 120 с притежател на разрешението за употреба Novartis Pharma GmbH, Германия.

Министерството изпрати писмо до Новартис България ЕООД, с искане за информация за внос на допълнителни количества от лекарствения продукт. В отговор, притежателят на разрешението за употреба вече е направил извънредна доставка на 427 опаковки, като са предприети действия и за допълнителен внос.

Министерството на здравеопазването изказва благодарност към Новартис България ЕООД за бързата реакция и сътрудничеството по обезпечаване нуждите на трансплантираните пациенти в България.

Сподели в: