Върни се горе

Още 50 лекарствени продукта имат вече нови, по-ниски цени в резултат на извършената служебна проверка от Комисията по цени и реимбурсиране. Това е постигнато след като Комисията е сравнила цените на тези лекарства с цените им в референтните страни, с които се сравняваме. Служебните проверки на Комисията са един от съществуващите механизми за намаляване цените на лекарствата. Проверката е непрекъснат процес и за всеки отделен лекарствен продукт се извършва при изтичането на 1 година, считано от датата на утвърждаването на неговата цена.

Постигнатото намаление обхваща продукти от различни химико-терапевтични групи. Проверяват се всички лекарствени продукти без изключение и без да се извършва подбор.

При 50-те продукта с нови цени намалението варира от 2% до 85,70%. Така например цената на флакон лекарствен продукт от групата на Oxaliplatin /за лечение на онкологични заболявания/ е намалена от 885 лв. на 322 лв. като намалението е с 562 лв. или 63,54 %. При друг изключително скъп медикамент от групата на – Sugammadex /за възстановяване на невромускулната блокада/, намалението в цената е 13,15% на сто – от 5255 лв. на 4564 лв. или 690 лв. за опаковка. Значително е намалението в групата на Fludarabine /за лечение на онкохематологични заболявания/ – старата му цена от 1576 лв. е намалена с 204 лв. на флакон и вече е 1372 лв. - намалението е близо 13 %. При лекарствен продукт от групата на Clopidogrel /за лечение на сърдечно съдови заболявания – инфаркт на миокарда/ намалението е от 56,85 % - от 45 лв. – на 19 лв. Намаление е регистрирано и в групата Budesonide /за лечение на астма и хронична обструктувна белодробна недостатъчност/ – намалението е от 48,98 % като старата цена от 70 лв. се намалява на 35, 84 лв.

Досега при извършените служебни проверки на цените на лекарствата, Комисията е регистрирала нови цени приблизително на 320 лекарствени продукта. При предишните служебни проверки на цените беше постигнато значително намаление като в групата на лекарствата за лечение на онкологични заболявания цената на флакон Trastuzumab от 1454 лв. беше намалена с 141 лв. като редукцията е с 10 на сто. При лекарството Lomustine новата цена е 130 лв. на опаковка при досегашна цена от 380 лв. или намаление в цената от 300 на сто. Значително беше намалението и при Bortezomib – старата му цена от 2618 лв. вече е намалена с 317 лв. на флакон. При лекарството Pemetrexed цената спада с над 10 на сто – от 2817 лв. тя се намалява с 296 лв. за флакон. Друг изключително скъп медикамент Adalimumab има с 8 на сто по-ниска цена като старата му цена от 2467 лв. е намалена с 180 лв. за 2 флакона. 6 пъти беше намалена цената на лекарствения продукт Clopidogrel, използван в областта на кардиологията. Старата му цена от 70,73 лв. на опаковка е намалена на 12 лв.

Проверките на Комисията по цени и реимбурсиране продължават. За цялата 2012 г. на проверка подлежат общо около 3200 лекарствени продукти.

Сподели в: