Върни се горе

Днес, 22 октомври, в ефира на БНТ бяха изтеглени още 27 печеливши от поощрителната игра на МЗ за ваксинирани. Спечелилите смарт часовник във втория жребий са: М. ГРОЗЕВ, Д. ДИМИТРОВ, Д. РУСЕВА, В. КРЪСТЕВА, С. РУСКОВ, М. ИВАНОВА, Р. НИКОЛОВ, Л. ПЕТРОВ, В. ТРИФОНОВА, В. КОСТОВ, М. СПАСОВА, Г. АНТОНОВА, Д. ДЕЛЕВ, С. АТАНАСОВА, М. СТАМАТОВА, И. АЛИ, С. СТОЯНОВА, К. СЛАВЕЙКОВ, С. ВАСИЛЕВ, Я. ПЕНЧЕВ, П. ПЕТКОВА-ДИМИТРОВА, А. ДАСКАЛОВ, А. БОЙКИНА, И. ДИМИТРОВА-МЕРДЖОВА, А. КАЛИНОВА, С. БАНКОВА, Б. ТОШЕВ.

Печелившите ще получат потвърждение, че са изтеглени в жребия чрез e-mail  и/или чрез обаждане по телефона в деня на провеждане на жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 2 дни с потвърждение за получаване на наградата на имейл: ncpha_igracovid19_mz@ncpha.government.bg. Ако печелившият не отговори до 2 дни, той губи правото си за получаване на награда. В този случай организаторът ще определи друг печеливш чрез жребий на случаен принцип.

Всеки, спечелил награда в играта, има възможност да я получи лично, в 14-дневен срок от потвърждението, че желае да получи наградата. При получаване на награда, в случай че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

Следващият жребий ще се проведе в петък, 5 ноември, отново в ефира на БНТ.

Сподели в: