Върни се горе

Днес, 15 октомври, в ефира на БНТ бяха изтеглени още 25 печеливши от поощрителната игра на МЗ за ваксинирани. Спечелилите смарт часовник във втория жребий са: Т. ВАСИЛЕВ, Г. АНДРЕЕВА-СОТИРОВА, Д. АРУТЮНЯН, П. ДАНОВ, Р. ТОДОРОВА, В. ТЕНЕВ, Н. РУСКОВА, Н. ПАЗАЧЕВА, А. ХРИСТОВ, Б. ЗОГРАФОВА, Т. ДАНАДЖИЕВ, А. РОЙДЕВА, М. ДИМИТРОВА, А. ИВАНОВА, С. САБРИЕВ, И. ПЪРЧЕВ, Н. ХРИСТОВ, М. ПАНАЙОТОВ, Н. ДРАГОМАНСКА, Р. ИВАНОВА, Е. ГЕНАДИЕВ, Ц. МАВРОДИЕВА, А. ОКОВСКИ, И. НЕДЕЛЧЕВ, С. КАЛЧЕВ.

Печелившите ще получат потвърждение, че са изтеглени в жребия чрез e-mail  и/или чрез обаждане по телефона в деня на провеждане на жребия. Печелившият трябва да отговори най-късно до 2 дни с потвърждение за получаване на наградата на имейл: ncpha_igracovid19_mz@ncpha.government.bg. Ако печелившият не отговори до 2 дни, той губи правото си за получаване на награда. В този случай организаторът ще определи друг печеливш чрез жребий на случаен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер.

Всеки, спечелил награда в играта, има възможност да я получи лично, в 14-дневен срок от потвърждението, че желае да получи наградата. При получаване на награда, в случай че печелившият не е навършил 18-годишна възраст или е ограничено запретен, задължително се представя писмена декларация от законния представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен наградата да бъде получена.

 

Следващият жребий ще се проведе в петък, 22 октомври, отново в ефира на БНТ.

Сподели в: