Върни се горе

15  молби  одобри  на последното си заседание Общественият съвет към Фонда за лечение на деца. 12 от децата ще заминат за лечение в чужбина, за 3 деца е осигурено лечение в България. 

          6 са одобрените деца за финансиране на лечение. За Германия и Франция заминават 2 деца с вродени аномалии, 1 дете  с ортопедично заболяване ще се лекува във Франция, а друго дете с неврологично заболяване – в Италия. 2 деца с ортопедични заболявания ще бъдат подпомогнати при лечението им в България, съгласно Правилника за дейност на Фонда.

5 деца са одобрени от Фонда за финансиране на следващ етап от провеждано лечение. За Германия заминават 2 бебета – с онкологично и очно заболяване, както и други 2 деца с неврологични заболявания. Във Великобритания ще се лекува 1 дете с чернодробно заболяване. 

4 деца са одобрени от Фонда за дофинансиране  на лечението им. За Германия  заминава 1 дете за лечение след бъбречна трансплантация. 2 деца с онкологични заболявания заминават за Франция и Германия. За 1 дете е осигурено лечение в България. 

            По молбата на 1 дете Фондът е поискал съдействие от организацията “Спаси, дари на…” за набиране на необходимите средства. Това се е наложило поради факта, че досега трикратно са отпускани средства за лечение, които възлизат общо на 146 154 евро. За други две от децата Общественият съвет към Фонда е решил да се изиска допълнително становище от съответните специалисти.

 

Сумата по одобрените 15 молби  възлиза на 356 376 лева.

 

От началото на 2010 г. заявленията за организационно и финансово подпомагане лечението и диагностиката на деца, които Общественият съвет на Фонда е утвърдил, са вече 108.

Сподели в: