Върни се горе

Заседанието на ОС към ЦФЛД днес разгледа всички заявления постъпили в дневния му ред – повече от 95 на брой. Лечението на 27 деца ще бъде финансирано директно от Фонда, а тези чието лечение е предвидено в НЗОК ще бъдат изпратени за получаване на формуляр S 2 веднага. Тези, за които се предвижда да бъдат финансирани от НЗОК ще бъдат изпратени към Касата веднага., За случаите, за които участниците в ОС поискаха допълнително становище Фонда ще организира получаването на допълнителна експертиза за всеки един по отделно от тях, което е обичайна практика за работата на ОС и ЦФЛД.

 

Пълната информация за решението по всеки отделен случай от разгледаните днес ще бъде публикуван на сайта на ЦФЛД.

Сподели в: