Върни се горе

На днешното заседание на Обществения съвет към ЦФЛД бяха разгледани заявленията на 67 деца, 9 от които са за лечение в чужбина, 14 за продължаване на лечението в чужбина, а 28 за лечение в България.

Съветът разгледа 7 случая, които са получили отрицателни становища от потърсените външни експерти. Някои от тях бяха насочени за допълнителни становища

Общественият съвет взе решение за децата с ДЦП, кандидатстващи за лечение в Сърбия по метода на Улзибат, след завръщането си в България да бъдат изпратени в комисия за оценка на комплексен медикосоциален план.

За един от случаите, който е извън компетентността на Фонда, ОС реши да бъде изпратено писмо до министър Москов,  с което да го информират за редкия случай, за да бъде намерено решение.

По предложение на проф. Пилософ, ОС прие решение вече да се прави аудиозапис на заседанията, за улеснение на протокола.

За едно детенце Съветът реши, че отлага решението до навършването на нужната възраст, защото преди това лечението е противопоказано. Случаят вече е обяснен на родителите.

Следващото заседание на ОС ще се проведе следващата сряда, 29 юни, от 13.00 часа.

Сподели в: