Върни се горе

    7 229 проверки са извършили здравните инспектори от РЗИ в цялата страна за периода от 1.06. до 10.06. след влизането в сила на Закона за здравето относно въведените забрани за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места. Проверените обекти в цялата страна са 6 870.  

       Проверени са следния брой обекти по видове : 

- Обекти за хранене и развлечение – 1734 
- Обществени и административни сгради -355  
- Спортни обекти -  206 
- Хотели, мотели и стаи за настаняване – 199   
- Социални домове - 5  
- Детски и учебни заведения - 825   
- Фризьорски и козметични салони - 136   
- Оптики – 5   
- Площадки за игра - 371   
- Лечебни и здравни заведения – 1812   
- Аптеки и дрогерии – 205   
- Обекти за търговия – 231   
- Хранителни обекти - 371   
- Игрални и интернет зали – 160   
- Читалища – 30   
- Плувни басейни – 59   
- Автогари и транспортни средства – 114   
- Предприятия на промишлеността – 12   
- Складове – 25   
- Студентски общежития – 3 
- Театри и кина – 11   

      Съставени са 16 акта за следните нарушения:
- тютюнопушене на работно място; - тютюнопушене в училище; - тютюнопушене в обект за хранене и развлечение;   При проверките здравните инспектори са издали 193 предписания за констатирани пропуски или неправилно интерпретиране на изискванията на закона, както и такива с превантивна цел,касаещи предотвратяване на тютюнопушенето. Предписания са издадени :   
- На учебни заведения – по повод на родители, които пушат на детските площадки и ученици, пушещи на прилежащите към учебните заведения тротоари.   
- На управители на фирми - за неиздадени заповеди за забрана на тютюнопушенето на територията на фирмата   
- На управители на фирми за транспортни средства със специално предназначение за превоз на хора и др.  
-  На управители на фирми за помещения с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение - за премахване на обозначения по отменената Наредба, както и недопускане на тютюнопушене в остъклена тераса към заведение за хранене и развлечение.               
      Проверките за спазването на забраните за тютюнопушенето продължават.
Сподели в: