Върни се горе

Във връзка с невярната информация, изнесена от сайта „Епицентър.бг“ Министерството на здравеопазването информира:

Днес 23.03.2022 г. беше проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище“ АД, гр. Търговище. На събранието е разгледан въпрос, касаещ приемане на проект на Договор за съвместна дейност и сътрудничество, както и допълнително споразумение към него между „МБАЛ – Търговище“ АД и „СМДЛ Медекс – Търговище“ ООД. Предложението не е подкрепено от държавата, която е акционер и мажоритарен собственик на капитала на „МБАЛ – Търговище“. Това означава, че решението не е прието.

Що се отнася до „СБАЛК Св. Георги – Перник“ ООД от публикуваната на сайта „Епицентър.бг“ Заповед № РД-01-124/09.03.2022 г. ясно се вижда, че датата на подаване на заявлението и стартирането на процедурата е 29.11.2021 г., а не както медията твърди 8 февруари тази година.

Сподели в: