Върни се горе

На 30.09.2015 г. от 11:00 часа в залата на четвъртия етаж на Министерство на  здравеопазването ще се състои официалното връчване на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Двадесет и четирите договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ са на обща стойност 5 338 947 евро и тяхната цел е да:

  • Подобрят управлението в областта на здравеопазването;
  • Подобрят достъпа до и качеството на здравните услуги, включително репродуктивното здраве и детското здравеопазване;
  • Подобрят услугите за психично здраве;
  • Намалят неравенствата между потребителските групи с фокус върху ромското население.

Общият бюджет на Програмата е в размер на 15 782 353 евро, от които 7 765 000 евро от Норвежкия финансов механизъм, 5 650 000 евро от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 2 367 353 евро национално съфинансиране. Програмата се изпълнява от Министерство на здравеопазването.  

Сподели в: