Върни се горе

Министерският съвет одобри проект на допълнително споразумение за изменение на договор между Министерството на здравеопазването и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД - София за предоставяне на заем за погасяване на просрочени задължения на лечебното заведение, сключен в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 521 от 22.07.2022 г.

С допълнителното споразумение отпада едно от условията, заложени в сключения между МЗ и УМБАЛ „Александровска“ договор, а именно – лечебното заведение да сключи споразумения с всички кредитори с просрочени задължения за приспадане и опрощаване на натрупаните лихви за забава.

По този начин ще бъдат осигурени ликвидни средства за осъществяване на оперативната дейност на дружеството, което ще даде възможност на държавното лечебно заведение да договаря по-благоприятни търговски условия в бъдещ период и ще гарантира ефективното изпълнение на основната дейност на болницата – предоставяне на качествена и високоспециализирана медицинска помощ.

Средствата в размер на 35 млн. лв., които ще бъдат отпуснати като заем от държавата, ще бъдат разходвани единствено за заплащане на дължими суми по главница на просрочени задължения към фирми и контрагенти, с които е постигнато споразумение за приспадане и опрощаване на натрупаните лихви за забава по плащанията.

Сподели в: