Върни се горе

На 10 септември 2021 г., след извършена оценка от Европейската агенция по лекарствата, в Европейския съюз (ЕС) беше одобрен нов срок на годност за COMIRNATY при условия на съхранение при свръхниска температура.

Продуктовата информация е актуализирана с новия срок на годност за замразен флакон, като той е удължен от 6 месеца на 9 месеца. Условията на съхранение остават непроменени (‑90°C до ‑60°C).

Това 3-месечно удължаване на срока на годност се отнася за флакони, произведени след датата на одобрение на промяната като същото 3-месечно удължаване на срока на годност може да се прилага ретроспективно за флакони, произведени преди датата на одобрение на промяната.

Опаковките с отпечатан срок на годност върху етикета от юни 2021 до март 2022 могат да продължат да се използват до 3 месеца след отпечатания срок на годност, ако са били спазени одобрените условия на съхранение при ‑90°C до ‑60°C. По-долу са предоставени актуализирани срокове на годност.

 

Отпечатан срок на годност

 

Актуализиран срок на годност

юни 2021

септември 2021

юли 2021

октомври 2021

август 2021

ноември 2021

септември 2021

декември 2021

октомври 2021

януари 2022

ноември 2021

февруари 2022

декември 2021

март 2022

януари 2022

април 2022

февруари 2022

май 2022

март 2022

юни 2022

 

На всички флакони със срок на годност след март 2022 вече ще бъде отразен новият 9‑месечен срок на годност.

Сподели в: