Върни се горе

В рамките на извършваната от Европейската комисия оценка на подкрепата на младежката заетост по линия на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд в периода 24 май - 16 август 2019 г. се провежда публична консултация сред всички граждани и заинтересовани организации относно тяхното мнение за дейностите, извършвани от Европейския съюз от 2014 г. насам за насърчаване и подобряване на заетостта на младите хора.

Събраната информация ще бъде използвана за оценка на постигнатото през периода 2014 - 2018 г. Тя също така ще помогне да бъдат извлечени поуки относно начина, по който тази подкрепа би могла да се засили в бъдеще и да се направи по-ефективна и целенасочена.

Повече информация за провежданата оценка, както и въпросникът за попълване могат да бъдат намерени на следния адрес: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_e

Сподели в: