Върни се горе

Европейската комисия стартира обществена консултация във връзка със създаването на Европейски орган за реакция при извънредни здравни ситуации (HERA). Като част от инициативата на ЕС за създаване на Европейски здравен съюз Комисията предвижда да публикува своето законодателно предложение за формиране на HERA през втората половина на 2021 г. Предвижда се HERA да оказва подкрепа за разработването, производството и внедряването на медицински мерки за противодействие по време на здравни кризи в Европейския съюз.

Обществената консултация е предназначена за всички заинтересовани страни (държави членки на ЕС, индустрия, академични среди), които желаят да дадат своето мнение по въпросите, свързани с дейностите на бъдещата Агенция HERA относно оценка на риска, внедряване и финансиране на медицински мерки за противодействие, оценки на заплахи и т.н.

Участие в обществената консултация можете да вземето до 12 май т. г. (полунощ, централно европейско време) тук: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HERAPC2021?surveylanguage=en

Сподели в: