Върни се горе

           МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович" АД ще бъде преобразувана като в нея ще се влее Университетска болница АД в града. Това беше решено на проведеното Общо събрание на акционерите в МБАЛ Стара Загора. В подкрепа на решението са гласували притежателите на 87,82 % от капитала на търговското дружество. Съгласно Устава на дружеството, решенията се вземат със 75% от притежателите на акционерния капитал.             
           На Общото събрание е приет и финансовият отчет на дружеството за 2011 г. Отчетената загуба за 2011 г. е 1 милион лв. Задълженията на МБАЛ „Стоян Киркович” АД са в размер на 12 милиона лв., от тях просрочените са 8 милиона лв. Общите задължения на двете болници - областната и университетската са 22 милиона лева.
 
          „Обединението на двете лечебни заведения няма да доведе до сътресения и ще бъде полезно за всички работещи. Целта на преобразуването е да се създаде една голяма работеща структура, която да оказва помощ на всички нуждаещи се пациенти”, заяви пред журналисти министърът на здравеопазването Атанасова. Като една от основните цели на обединението тя посочи покриването на високите изисквания на медицинските стандарти за трето ниво на компетентност. Болниците се намират в една и съща сграда и със сливането им в едно търговско дружество ще се обединят както персонала, така и наличната апаратура и с това ще се подобри оказвана на пациентите медицинска помощ. Очакванията на здравния министър са новата болница рязко да подобри финансовата си дисциплина, тъй като в момента формираните задължения на двете болници, които се наследяват, са в размер на 22 милиона лева. Министър Атанасова потвърди, че към момента директор на новата болница ще остане настоящият управител на многопрофилната болница. На по-късен етап е възможно да има промяна в Съвета на директорите като се предложи увеличение на броя на неговите членове, посочи министър Десислава Атанасова.
            През следващите седмици предстои процедура по ликвидация на Университетската болница в Стара Загора като търговско дружество и учредяване и регистрация на новия правен субект - правоприемник на двете досегашни търговски дружества. Новата структура ще бъде факт след като бъде вписана в Търговския регистър.

Сподели в: