Върни се горе

    Общественият съвет на Фонда за асистирана репродукция подкрепя проекта за промени в Правилника за организацията и дейността на структурата. Предложенията са публикувани на 7 май на интернет страницата на МЗ. С тях се дава възможност пациентките да могат да се възползват от отпуснатите им от Фонда средства в срок от една година от влизането в сила на заповедта, с която са одобрени за финансиране. Към настоящия момент този срок е шест месеца, а практиката досега показва, че често се налага той да бъде удължаван. По този начин се създават затруднения както пациентите, така и за Фонда. Проектът предвижда и промяна в общия принцип за поредност на разглежданите заявленията. До този момент с предимство се ползваха единствено пациенти със злокачествени заболявания. С предложенията се дава възможност на пациентите да ползват предимство и по други медицински причини. Заявленията ще подлежат на преценка от Обществения съвет за всеки конкретен случай след представяне на необходимата медицинска документация. 
    Общественият съвет на Фонда за асистирана репродукция се състои от 7 души, сред които са водещи АГ специалисти и представители на две пациентски организации – Фондация „Искам бебе” и Сдружение „Зачатие”. От създаването на Фонда до този момент 10 073 жени получиха финансиране, а отпуснатите средства възлизат на над 39 млн. лв.

Сподели в: