Върни се горе

                Вчера, 21 октомври 2014 г., се проведе редовно заседание на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”. 
                Бяха разгледани заявленията на общо 44 деца, като от тях бяха одобрени заявленията на 39 деца. Шест деца бяха одобрени да заминат за първи път за лечение в чужбина. Девет деца бяха одобрени за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина. Лечението на 21 деца в България ще бъде подпомогнато от Фонда. За консултация и лечение на три деца ще бъдат поканени чуждестранни специалисти в България. 
               Вземането на решение по едно заявление беше отложено поради необходимост от получаване на допълнителни становища. 
             Четири заявления не получиха одобрение за подпомагане на лечението от Фонда, поради отрицателни медицински становища за необходимост от провеждане на лечението в чужбина и възможност за неговото осъществяване в България. 
            Общата гласувана сума възлиза на 822 972, 58 лв. - в това число за лечение в чужбина – 429 239, 81 лв., за продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина – 175 095, 17 лв.; за лечение в България – 218 637, 60 лв.
           Следващото редовно заседание на Обществения съвет към Фонда ще се проведе на 11.11.2014 г.

Сподели в: