Върни се горе

Обсъждането ще се излъчва пряко на страницата на МЗ


 
    На 11 април, четвъртък, Общественият съвет към Министерството на здравеопазването ще проведе второто си заседание. Темата на срещата е проекта за Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
    Общественият съвет ще заседава от 11.00 часа в залата на 4-я етаж на МЗ. След приключване на срещата, след 12.30 часа, са предвидени изявления на участниците пред представителите на медиите.
    Заседанието ще се излъчва пряко на интернет сайта на Министерството на здравеопазването в рубриката „Прозрачно управление“, „Обществен съвет“, „Онлайн излъчване на заседанията“.
 
    Съветът е съвещателно и консултативно звено към министъра на здравеопазването, което дава становища и препоръки относно стратегия за развитие на здравеопазването и проекти на нормативни актове. Негов председател е заместник-министър д-р Мирослав Ненков, а със свои представители в него участват четири съсловни организации – БЛС, БЗС, БФС и Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, както и национално признатите пациентски организации - Конфедерация „Защита на здравето”, Федерация „Български пациентски форум”, Сдружение „Българска асоциация за закрила на пациентите” и Националната пациентска организация. Съветът ще предлага конкретни инициативи в областта на здравеопазването и ще наблюдава изпълнението на предприетите действия за развитие на здравеопазването, ще обсъжда постигнатите резултати и ще предлага мерки за оптимизация. Дейността на Обществения съвет ще бъде подпомагана от структурни звена на МЗ, които ще предоставят становища по постъпилите материали за обсъждане в Съвета.

Сподели в: