Върни се горе

   София, 3 април 2001г. – Министърът на здравеопазването д-р Илко Семерджиев откри днес Центъра за спешна медицинска помощ - София област. Строителството е финансирано от Световната Банка по линия на правителствения проект “Преструктуриране на сектор здравеопазване”.

   Около един милион лева са инвестирани в Центъра за спешна медицинска помощ – София област за извършване на ремонтни дейности, оборудване, санитарни автомобили и обучение на персонала. Центърът включва в структурата си 13 филиала, разположени на територията на Софийска област – София област, Ботевград, Самоков, Ихтиман, Пирдоп, Елин Пелин, Костенец, Правец, Етрополе, Костинброд, Сливница, Своге и Годеч. В ЦСМП София област работят 20 екипа на една работна смяна, четири от които са реанимационни. Чрез инвестициите в системата за спешна медицинска помощ се цели подобряване на качеството на обслужване и условията на труд и достигане на европейските стандарти в тази област.

   Преструктурирането и подобряването на системата за спешна медицинска помощ в страната е един от приоритетите, залегнали в актуализираната програма на Правителството “България 2001”. Световната Банка подпомага този процес чрез първия си проект на стойност 26 милиона щатски долара за “Преструктуриране на сектор здравеопазване”. Общо 10.7 милиона щатски долара са инвестирани в системата за Спешна медицинска помощ в страната, като са реконструирани и оборудвани общо 143 обекта.

   “Инвестициите в спешната медицинска помощ са инвестиции в сигурността и спокойствието на всеки един български гражданин. Чрез тях се стремим да направим всичко възможно, за да подобрим условията на труд на работещите в системата и да подпомогнем повишаването на тяхната квалификация, а от там и оказването на навременна и качествена помощ на всички нуждаещи се.”, каза д-р Илко Семерджиев.

   Следващата седмица министър Илко Семерджиев официално ще открие Центъра за спешна медицинска помощ в гр. Смолян и филиала в гр. Доспат.

Сподели в: