Върни се горе

Процедурата за разглеждане на молбите за финансова помощ за лечението на деца, постъпили в Център «Фонд за лечение на деца» (ЦФЛД), ще бъде облекчена, което ще съкрати сроковете за тяхното разглеждане. По този начин ще се осигури по-пълноценно функциониране на Центъра и ще се разширят възможностите за подпомагане на лечението на деца с редки и трудни заболявания у нас.
Това стана ясно на проведената днес, 5 февруари, среща на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски с членовете на Обществения съвет на фонда, председател на който е проф. Иван Черноземски.

Промяната, която ще бъде извършена, ще намали стъпките за съгласуване на документите между Обществения съвет на ЦФЛД и МЗ, без да се нарушат изискванията за медицинска целесъобразност и за правилно разходване на средствата на дарителите във фонда. По този начин ще се съкратят сроковете за разглеждане на молбите на семействата, което ще даде възможност за по-бързо започване на лечението на нуждаещите се деца, а така също и за осигуряване на финансиране от ЦФЛД за повече деца.

Членовете на Обществения съвет подчертаха, че е необходимо по-пълноценно да се използва възможността за финансиране от фонда на чуждестранни специалисти, които да осъществяват лечебната и консултативна дейност у нас.

Общественият съвет бе категоричен и че се запазва мястото на профилните комисии към Комисията за лечение в чужбина към МЗ в процеса на разглеждане и одобряване на молбите на семействата.

За разширяване на общественото начало в работата на фонда и за постигане на повече прозрачност при вземането на решения Общественият съвет предложи на министъра на здравеопазването да бъде разширен неговият състав - от 11 души той да стане 13-членен. Ще се определи 3-членна квота за медиите – по един представител на телевизия, радио и печатна медия. Това предстои да бъде направено с промяна в нормативните документи, регламентиращи устройството и дейността на ЦФЛД.

От началото на съществуване на ЦФЛД (2005 г.) до момента с финансиране от фонда са осигурени лечение и консултации на 111 деца на обща стойност над 5 млн. лв.

Дарителската сметка на Център “Фонд за лечение на деца” е:

Българска народна банка – Централно управление

IBAN: BG63 BNBG 9661 3100 1289 01
BIC: BNBG BGSD
Код: 98 77 77

Сумите за дарения се превеждат от търговските банки в страната.

Сподели в: