Върни се горе

Областният управител на Сливен Минчо Афузов се включи активно в информационната кампания за ползите от ваксинацията срещу COVID-19 с инициативи на местно ниво. Със съдействието на кметовете на четирите общини и работодатели от Област Сливен са проведени информационни срещи за ползата от ваксинацията срещу COVID-19. От РЗИ-Сливен са изготвени информационни материали, които са предоставени на кметове, работодатели, служби по трудова медицина, медиатори и пастори. Във фирми от областта са проведени срещи с работници и служители, на които е представена презентация за значението на ваксините.

Областна администрация Сливен предостави дискове и флашки с презентацията на РЗИ-Сливен на общините, кметовете, кметските наместници, пасторите, читалищата и личните лекари. Със съдействие на РУО-Сливен са изпратени информационни материали на директори на училища и детски градини.

За ангажиране вниманието на хора от рисковите групи за ползите от ваксинацията, със съдействието на проф. д-р Иван Димитров, директор на Филиал Сливен към Медицински университет-Варна, е създаден информационен клип с участие на студенти от филиала, който е разпространен в медиите и в лечебните заведения.

Мобилен екип на РЗИ-Сливен осигурява имунизации в отдалечени населени места в област Сливен и на хора със затруднения в придвижването. От началото на юни до сега, със съдействие на кметовете на населените места, от мобилния екип на РЗИ-Сливен са приложени 355 дози ваксини на трудноподвижни хора, както и в отдалечени населени места със затруднен достъп до медицинска помощ.

Със съдействието на община Сливен, съвместно с медиатори, имунизационен екип работи в кв. „Надежда“, гр. Сливен. Продължава работата по ваксиниране на населението от областта. Периодично се напомня на кметовете и кметските наместници за активиране на жителите към имунизация, както и за създаване на организация за изготвяне на списъци в отдалечените райони. Продължава работата на мобилните екипи по график, както и срещите на Областния кризисен щаб. Проверките за спазване на мерките се извършват по график от институциите, като се засилва контролът в закрити търговски обекти, градски и междуградски транспорт, нощни заведения и обекти с обществено предназначение.

Сподели в: