Върни се горе

От 12 до 14 февруари 2015 г. в хотел „Родина” в гр. София ще се проведе обучение на 25 лекари, които отговарят за контрола на туберкулозата на областно ниво (DOTS мениджъри), 33-ма микробиолози и на 58 патронажни сестри. Събитието е организирано по Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

По време на тридневното обучение ще се представят постиженията по Програмата, Концептуалното предложение за продължение на Програмата по туберкулоза, новите дефиниции на Световната здравна организация (СЗО) за случаи с туберкулоза и мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) и етапите на въвеждането им. В допълнение към това ще се разгледат външната оценка на качеството на микробиологичната диагностика на туберкулозата в България и молекулярно – генетични методи за микробиологична диагностика на туберкулозата, както и обновената версия на Информационната система за регистриране на случаите с туберкулоза.

За периода от 2008 до 2014 г. с финансовата подкрепа на Глобалния фонд бяха закупени медицински изделия и медицинска апаратура, лекарства за лечение на пациенти с MDR/XDR-TB, ваучери за храна на пациенти с туберкулоза и извършени ремонтни дейности в лечебните заведения, включително и двете болници към Министерство на правосъдието за лечение на лица, лишени от свобода, и лаборатории за туберкулоза на обща стойност 11 млн. евро.

От 2009 г. насам с финансовата подкрепа на Глобалния фонд всяка година се провеждат кампании „Отворени врати” в 29 областни лечебни заведения за туберкулоза. Кампаниите са добра практика на Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България”, доказала се във времето, за откриване на случаи с туберкулоза и своевременно предприемане на мерки за хоспитализация, лечение и прекъсване на веригата за предаване на инфекцията на други хора.

Сподели в: