Върни се горе

Отчитайки високия темп на разпространение на грип A(H1N1) през последната седмица, Генералният секретар на Световната здравна организация г-жа Маргарет Чан обяви днес преминаването към последната – шеста степен на опасност за възникване на грипна пандемия. Това означава, че има широко разпространение на заболяването в поне една държава от регион/континент, различен от региона на първоначалната поява – Северна Америка, т.е. намираме се във фаза на глобално разпространение на вируса. 
Обявяването на пандемия не означава, че тежестта на заболяването се е увеличила, а само че географското й разпространение се е разширило. Вирусната инфекция продължава да протича с лека до средна степен на тежест.
Настоящата пандемия - първа за този век, възниква 41 години след последната пандемия, която беше през 1968 г. В условията на пандемия, основните усилия на страните се пренасочват от мерки за недопускане на внос на вируса към такива, свързани с осигуряването на бърза и адекватна диагностика и лечение на възникващите случаи и ограничаване на разпространението на заболяването в страната. Доказано неефикасни са и не се предвиждат мерки за забрана на пътуванията, затваряне на граници, ограничения в международната търговия и др.
България продължава да изпълнява мерките, залегнали в Националния пандемичен план, вкл. и предвидените за тази степен на опасност, а именно:

- действия за осигуряване на допълнителни количества антивирусни препарати, лични предпазни средства, диагностикуми и консумативи;

- привеждане на лечебните заведения в готовност за отговор в случай на повишено търсене на болнично лечение, в т.ч. разкриване на допълнителен брой легла, осигуряване на медицински персонал, лекарства и консумативи.

- ежедневно проследяване на развитието на епидемичната ситуация у нас и по света и изготвяне на информация, която е на  разположение на официалния сайт на Министерството на здравеопазването.
Дадените до момента указания за поведение и спазване на превантивни мерки остават в сила и при сегашната ситуация. Министерството на здравеопазването не препоръчва на този етап приемането на каквито и да е медикаменти с профилактична цел. Допълнителни указания за поведение и предпазни мерки ще се дават при промяна в епидемичната ситуация.

До днес в Националната референтна лаборатория по грип са изследвани общо 96 проби на лица с клиника на грипоподобно заболяване, пребивавали в различни страни с разпространение на новия грипен вирус. От тях положителни са само две – на  известните вече случаи от Павликени, област В. Търново и с. Баня, област Благоевград. Продължава приемането и обработката на проби от цялата страна на хора с различни грипоподобни симптоми, най-често пребивавали и завръщащи се от страни с най-голямо разпространение на заболяването.

Към днешна дата в страните от Европейския съюз са регистрирани 1439 случая, от тях 472 са с вътрешно разпространение на заболяването. През последното денонощие новорегистрираните случаи са 91.

В света (без ЕС) са регистрирани 26 465 случая, от тях 141 със смъртен изход. През последното денонощие случаите в света са нараснали с нови 1068.

Тежестта на заболяването се определя от СЗО като средно тежка, в страните от ЕС няма регистрирани смъртни случаи.

На Балканите най-много регистрирани случаи има в Румъния – 10, като 6 от тях са с вътрешно разпространение, Турция – 10 (само внесени случаи) и Гърция – 6, също само внесени. 

Сподели в: