Върни се горе

С 10 % са намалели болните от туберкулоза у нас през 2015 година в сравнение с 2014 г. Това сочат предварителните данни на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България”. През тази година Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март се провежда под мотото: „Обединени в борбата срещу туберкулозата”.

По този повод в 29 лечебни заведения по туберкулоза провеждат Дни на „Отворени врати”.

У нас за седма поредна година се постига тенденция за намаляване на заболеваемостта от туберкулоза - от 38 на 100 000 население през 2008 г. до  22,5 на 100 000 души през 2015 г. по предварителни данни.

Независимо от тенденцията за намаляване на заболеваемостта, все още има региони в  България, в които заболеваемостта на 100 000 население варира над средната за страната (Габрово – 43,0; Враца – 36,0; Видин – 35,3; Кюстендил – 33,6; Благоевград – 32,3; Монтана – 30,9; Перник – 30,7; Сливен – 30,6 и Ямбол – 30,2).

Общият брой на болните с туберкулоза през 2015 г. в страната е 1 660 души по предварителни данни спрямо 1 872 пациенти за 2014 г.

Намаляването на разпространението на заболяването е резултат от активната дейност на Министерство на здравеопазването в изпълнение на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България”, а така също и на Програмите, които се финансират от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

В дейностите по тези програми активно участват специализираните лечебни заведения и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи. 

През годините се запазва тенденция броят на мъжете да е над два пъти по-голям от броя на жените. Над 74% от регистрираните пациенти са с туберкулоза на белия дроб. Над 50% от пациентите с белодробна туберкулоза отделят туберкулозни бацили и крият риск за околните контактни лица. През годините се запазва тенденция от всички регистрирани случаи с туберкулоза над 88% да са новооткрити, а останалите 12% са лица, които в миналото са боледували от туберкулоза (рецидиви, пациенти на повторно лечение, които са прекъсвали лечението). 

През последните години броят на децата от 0 до 17 г. представлява между 9% и 10% от всички случаи на туберкулоза в страната. През 2015 г. са регистрирани 150 деца с туберкулоза, а през 2014 г. – 178.

По данни на Националния регистър по туберкулоза процентът на успешно излекуваните пациенти се увеличава от 80% през 2007 г. до 85% при пациенти започнали лечение 2014 г.

От бюджета на Министерство на здравеопазването през 2015 г. са осигурени  средства за противотуберкулозни лекарства, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за микробиологичните лаборатории и субсидии за лечебните заведения за лечение на туберкулоза на стойност над 7 милиона лева.

Основните дейности за диагностика, лечение и профилактика на туберкулозата у нас се подпомагат и от Програмите, финансирани от Глобалния фонд.

Важна роля в предоставянето на специфични услуги и постигането на ключови резултати имат и неправителствените организации. През 2015 г. над 12 000 лица от уязвимите групи са преминали скрининг за риска от туберкулоза. Сред тях са лишени от свобода, лица, употребяващи наркотици, бежанци, мигранти, деца на улицата, младежи в риск и представители на ромска общност.

По Програма „Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България” през изминалата 2015 година са изразходвани общо 888 880 евро, предоставени от Глобалния фонд. Разпределението на усвоените средствата от безвъзмездната помощ, предоставена от Глобалния фонд по основни направления, е както следва: 49% за подобряване на диагностиката и лечението на туберкулоза, 22% за поддържане на информационна система за туберкулоза и мониторинг; 16% за откриване на туберкулоза в ромска общност, 10% за превантивни дейности за намаляване на туберкулозата сред интравенозно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост, деца на улицата, бежанци и търсещи убежище и 4% за превантивни дейности за намаляване на разпространението на туберкулоза в затворите.

Министерство на здравеопазването кандидатства пред Глобалния фонд за продължаване на финансирането по нов финансов механизъм и подписа ново споразумение за три години от октомври 2015 г. до октомври 2018 г. Дейностите ще продължат да се изпълняват чрез Програма „Подобряване устойчивостта на Националната програма по туберкулоза”. По тази програма за дейности през 2016 г., Министерство на здравеопазването сключи договори на стойност 278 994 евро с 28 лечебни заведения по туберкулоза за директно наблюдаване приема на лекарства в амбулаторната фаза на пациентите с мултирезистентните форми на туберкулоза, за провеждане четири пъти в годината на седмици на отворените врати, за патронажна дейност за издирване на контактни и съмнителни за туберкулоза лица и за провеждане на изследвания сред групите в най-висок риск. Ще се финансира и дейността на 25 неправителствени организации за работа сред най-уязвимите групи в различните региони в страната.

Благодарение на финансовата подкрепа на Глобалния фонд и Световната здравна организация, през последните 7 години беше осигурено лечението на 225 пациенти с мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) в специализираната болница в Габрово, където бе изграден специално оборудван сектор за тях, съобразен изцяло с мерките за контрол на инфекцията.

През 2015 г. със средства от Глобалния фонд са закупени и раздадени ваучери за храна на пациенти с MDR-TB през целия период на лечение, както и на пациенти с туберкулоза в продължителна фаза от рисковите групи и на пациенти с латентна туберкулозна инфекция от рисковите групи на стойност 41 670 евро.

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни за всички, които се нуждаят, независимо от техния здравноосигурителен статус. Заболяването е лечимо, стига да бъде открито навреме, да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти, също така важно условие е пациентите да се придържат стриктно към лечението.

Сподели в: