Върни се горе

От 1 януари НЗОК ще поеме финансирането на всички медикаменти за хората с онкологични заболявания и дейностите по тяхното наблюдение – диспансеризация. Също така и финансирането на диализата, и наблюдението на хора с бъбречни заболявания. Досега средствата за тези дейности и медикаменти се осигуряваха от бюджета на МЗ. Промените ще се регламентират в три наредби на МЗ – Наредба 40, Наредба 38 и Наредба 39, които определят основния пакет от дейности на здравната каса. През следващите дни предстои те да бъдат съгласувани с БЛС, НЗОК и останалите заинтересовани страни. Целта на промените е да се повиши достъпа на пациентите до качествено лечение и лекарствата.

 

Медикаментите за лечение на онкологични заболявания занапред ще се плащат извън стойността на клиничните пътеки. Това ще става, след като НЗОК е договорила допълнителни отстъпки от цените на лекарствата, които фигурират в Позитивния списък. Договорите за отстъпките ще се сключват със съответните производители. През следващата година ще се даде възможност и на хосписите да сключват договори със здравната каса за оказването на палиативни грижи на хора с онкологични заболявания. Досега това беше невъзможно, право на договори имаха само болниците.

 

С промените се създават и възможности за финансиране на домашното лечение на хора с  вродени имунодефицити и болестта на Ниеман-Пик. Също така болниците ще получават средства за осигуряване на парентерални вливания за хората с редки заболявания и с хронична бъбречна недостатъчност в преддиализен стадий. Освен това лечебните заведения от трето ниво, в които има неонатологични отделения, ще получават допълнителни средства извън клиничните пътеки за интензивното лечение на недоносени деца.

Сподели в: