Върни се горе

Във връзка с излъчен днес, 5 февруари, в предаването "Тази неделя" на бТВ материал, озаглавен "Източване на Здравната каса: bTV по следите на нов сигнал", който материал се явява продължение на темата "фиктивни хоспитализации", разработвана от екип на бТВ (първият материал по темата е "Разследване на bTV: Как се източва Здравната каса?", излъчен на 29 януари), ви информираме: 

Изнесеното днес в медията твърдение, че "потърсени за коментар по темата от здравното министерство запазиха мълчание", не отговаря на истината.

В Министерството на здравеопазването са получени две запитвания от бТВ във връзка с горепосочените материали, като и на двете запитвания е отговорено в рамките на същия ден (24 януари и 1 февруари). В отговора си до медията МЗ посочва, че за сигнали за източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации следва да бъде сезирана Националната здравноосигурителна каса, която има правомощията да извършва проверки и при установени нарушения да санкционира съответните лечебни заведения. 

В Закона за здравното осигуряване ясно е посочено, че задължителното здравно осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за закупуване на здравни дейности, което се осъществява от НЗОК и нейните териториални поделения - РЗОК. НЗОК е институцията, която има правомощията да прави проверки и да налага санкции при установени случаи на отчетена, но неизвършена медицинска дейност, в т.ч. и хоспитализации. 

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" извършва контрол върху качеството на оказаната медицинска помощ, в съответствие с приложимата нормативна уредба. 

Припомняме, че през месец септември 2022 г. беше пуснато в експлоатация мобилното приложение "еЗдраве" - резултат от съвместната работа на екипа на министър Асен Меджидиев и "Информационно обслужване" АД. Използвайки приложението, през мобилно устройство гражданите имат достъп до личното си пациентско досие и до всички здравни документи, вписани в Националната здравно-информационна система.

Сподели в: