Върни се горе

Направената първоначална проверка на 52-та случая показва категорично, че няма подмяна на решения на Обществения съвет.

Дотук проверката установи две технически грешки. В единия случай става въпрос за грешно нанесена дата в регистъра на Фонда, като датата в протокола е 22.06., а в регистъра грешно е нанесено 22.05. На 22 май не е имало заседание на ОС. Датата в протокола, 22 юни, е датата, на която се е състояло заседанието на ОС.

В другия случай става въпрос за грешно тълкуване на решение на ОС. То се отнася до одобрение за прекратяване процедурата по подадено заявление, по внесено писмено желание на майката. Одобрението на ОС не се отнася за финансиране на лечение, както невярно се тълкува от хората, представили списъка.

Министерство на здравеопазването ще направи повторна детайлна проверка по всички представени случаи. 

Сподели в: