Върни се горе

В Р България към дата 08.12.2021 г. са разрешени за употреба следните лекарствени продукти с търговско име Ventolin, съдържащи активното вещество Salbutamol:

1.Ventolin Syrup 2 mg/5 ml syrup - 150 ml

2.Ventolin Solution 5 mg/ml nebuliser solution - 20ml

3.Ventolin Inhaler 100 micrograms/metered actuation, pressurised inhalation suspension - 200 doses

По данни, предоставени от представителя за България на ПРУ има налични количества от тях в складовете в страната и на трите форми.

В ИАЛ има подадено уведомлениe съгласно чл. 54, ал.4 от ЗЛПХМ за временно преустановяване на доставките на Ventolin Solution 5 mg/ml nebuliser solution - 20ml, считано от 01.11.2021 г. поради непредвидени обстоятелства като все още в търговци на едро има налични количества. Очаква се възстановяване на доставките през месец февруари 2022 г.

Доставките към търговци на едро на другите 2 форми са регулярни, като разпределените количества към тях са над средномесечните продажби за страната от предишни периоди.

Съгласно одобрените кратки характеристики на Ventolin Solution 5 mg/ml nebuliser solution – 20 ml и Ventolin Inhaler 100 micrograms/metered actuation, pressurised inhalation suspension - 200 doses терапевтичните показания са лечение и предотвратяване на бронхоспазъм, който се дължи на бронхиална астма, хроничен бронхит и емфизем при възрастни, юноши и деца от 4 до 11 г.

Съгласно одобрената кратка характеристика на Ventolin Syrup 2 mg/5 ml syrup - 150 ml терапевтичните показания са лечение и предотвратяване на бронхоспазъм, който се дължи на бронхиална астма, хроничен бронхит и емфизем при възрастни, юноши и деца от 2 до 12 г.

В Р България към дата 08.12.2021 г. са разрешени за употреба следните лекарствени продукти с търговско име Pulmicort, съдържащи активното вещество Budesonide (0,5 mg на доза):

Pulmicort 0,25 mg/ml nebuliser suspension – 2 ml x 20

Pulmicort 0,25 mg/ml nebuliser suspension – 2 ml x 30

В ИАЛ не е постъпвала информация за преустановяване на доставките.

Съгласно одобрената кратка характеристика Pulmicort 0,25 mg/ml nebuliser suspension – 2 ml е показан при пациенти с:

- бронхиална астма, които не могат да използват инхалатор под налягане или прахов инхалатор;

- много сериозен псевдокруп (субхордален ларингит), показани за хоспитализация.

Съгласно наличната в ИАЛ информация, предоставена от ПРУ на лекарствения продукт Pulmicort Nebuliser suspension 0.25 mg/ml - 2 ml, към момента има налични количества от лекарствения продукт в складовете на търговци на едро с лекарствени продукти в страната. Планирани са 2 доставки през месец декември 2021.

Има разрешен за употреба и лекарствен продукт Pulmicort Turbuhaler с количество на активното вещество 200 микрограма на доза под формата на прах за инхалация  - 100 дози.

Предписването на други лекарствени продукти като заместители на цитираните по-горе лекарствени продукти е в компетенцията на лекуващите лекари.

Съгласно предоставените данни, потреблението на лекарствените продукти е значително повишено в последните седмици, поради което е възможно снабдяването с тях да е затруднено.

Сподели в: