Върни се горе

„Заедно със социалните партньори се обединихме, че е необходима генерална промяна на системата на трудово-медицинската експертиза. Това ще стане чрез въвеждането на Международната класификация на функционалността, уврежданията и здравето – т.нар. ICF система“. Това заяви министърът на здравеопазването Кирил Ананиев след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, проведено по инициатива на Министерството на здравеопазването.

Работата по въвеждането на ICF вече е започнала, като още на 1 април Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика организираха кръгла маса, на която представители на Световната здравна организация дадоха експертни съвети и споделиха опита си относно интегрирането на ICF в здравно-социалните системи на други държави. Българските институции са в установени трайни контакти с представители на СЗО, които консултират и подпомагат процеса по внедряването на системата. Това стана ясно още от думите на Ананиев. Министърът коментира, че въвеждането на системата отнема между три и пет години, затова и МЗ предлага на този етап като преходен период да бъдат направени изменения в Наредбата за медицинската експертиза.

След направен анализ на действието на влязлата в сила на 3 август 2018 г. и действаща в момента Наредба за медицинската експертиза, МЗ предлага да се прецизира алгоритъмът, така че да се постигне максимално съответствие между оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане и обективното здравословно състояние на лицата. Предложението е при лица, които страдат от повече от едно заболявания, за всяко от които в отправните точки е посочен определен процент и най-малко две от тях са 50% или над 50%, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане да се определя като се вземе най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане и към него се прибавят 20% от сбора на съпътстващите увреждания.

„Преценихме, че това е решението, което ще даде най-голямо съответствие между процента на увреждане и реалното състояние на българския пациент. Същевременно синдикатите и работодателите изразиха мнения в двете крайности. Ето защо ние предлагаме един балансиран вариант, който да представлява междинен етап до въвеждането на ICF системата“, посочи Кирил Ананиев.

До дни се очаква работната група, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, да приключи работата си по изготвянето на анализ на Приложение 1 от Наредбата, предмет на който ще бъдат и спецификите на всички заболявания и тяхното отражение върху здравословното състояние на хората с увреждания.

Сред промените, които министерството предлага в Наредбата за медицинската експертиза, е и изискването при оформянето на експертните решения да бъде вписван съответния код на заболяването по Международната класификация на болестите – 10 ревизия. „По този начин засилваме контрола върху процеса. Ще има прозрачност и проследимост на решенията на ТЕЛК. Няма да се дават проценти за болести, които не съществуват, или да се завишават проценти, за които не трябва да се дават за определени заболявания“, обясни още здравният министър.

В момента приключва и работата по информационната система на ТЕЛК, като очакванията са тя да бъде готова в средата на месец юли. След като преминат тестовете и системата започне да функционира реално, чрез нея ще може да се проследява движението и на документите, и на пациента – от личния лекар, през специалиста, през ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК. По този начин контролът ще бъде на много по-сериозно ниво.  

Ананиев уточни, че в момента тече и процедурата за изработването на електронната здравна карта, която по същество също представлява сериозен контролен инструмент.

Сподели в: