Върни се горе

Финансирането на българските държавни болници от структурните еврофондове все още е възможно след коригиране на отхвърлената Средносрочна рамкова инвестиционна програма.

Проектните фишове, на базата на които предишното ръководство бе подготвило настоящата Средносрочна рамкова програма, се преразглеждат от новия екип на МЗ в контекста на забележките на Управляващия Орган.  Сред причините за отхвърляне на Рамковата програма са липсата на обосновка на целите и очакваните резултати от програмата, липса на анализ на регионалните нужди и проблеми, както и липса на критерии за избор на конкретните обекти на интервенция.

Новото ръководство на Министерството на здравеопазването е в диалог с Управляващия орган и е убедено, че след като се съобрази с направените забележки, ще се постигне положителен резултат. Предвижда се Средносрочната рамкова инвестиционна програма да бъде пренаписана и подадена за нова оценка на Управляващия орган до м. септември 2010 г.

Сподели в: