Върни се горе

Днес, 23 декември, министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов и представители на национално представени работодателски и синдикални организации подписаха Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, с който се регламентират основните трудови и осигурителни отношения в сектора. 

Договорът е подписан за срок от една година, като в него са залегнали всички, постигнати договорености към момента. С оглед настоящата ситуация във връзка с пандемията от COVID-19, на този етап са запазени постигнатите минимални прагове на трудовите възнаграждения на работещите в системата на здравеопазването, като се създават условия за водене на преговори за подобряване на заплащането в сектора. 

Сподели в: