Върни се горе

Според проекта на Здравна карта Националната здравноосигурителна каса трябва задължително да сключи договори с минимум 102 многопрофилни болници за активно лечение, 35 специализирани болници за активно лечение и 28 специализирани болници за долекуване и рехабилитация, съобщи на редовната пресконференция на ведомството заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев. По този начин държавата поема отговорност за това, че няма да бъде нарушен достъпът на пациентите до медицинска помощ. Националната здравноосигурителна каса трябва да сключи договор с минимум 4910 лични лекари, 6046 стоматолози в първичната извънболнична помощ, 746 стоматолози в извънболничната специализирана помощ и 4987 специалисти, допълни той.

Според чл. 59 от Закона за здравното осигуряване директорът на РЗОК не може да откаже сключване на договор с лечебно заведение, което отговаря на изискванията на закона и Националния рамков договор, включително и при запълване на здравната карта. При наличието на тази възможност няма ограничения за сключване на договор с НЗОК от всички желаещи изпълнители на медицински услуги при доказани качества, отговарящи на изискванията, отбеляза д-р Салчев.

До момента има девет нови частни лечебни заведения. Държавата трябва да създава условия за конкуренция между лечебните заведения – по-конкурентноспособните от тях ще сключват договори за финансиране на по-голям брой клинични пътеки, каза заместник-министър Салчев. Той подчерта, че Министерство на здравеопазването няма да закрива болници по административен път. Преструктурирането в болничния сектор ще се извършва чрез обединяване на отделни структури.

Националната здравна карта е актуализирана въз основа на данните от областните здравни карти, изготвени от областните комисии, и е съобразена със здравните приоритети по региони. След последното изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения Нациналната здравна карта на Р България подлежи на цялостна актуализация на всеки три години, а не на пет, каквото беше изискването преди изменението на закона, обобщи д-р Петко Салчев.

Сподели в: