Върни се горе

Комисията по цените на лекарствените продукти проведе първото си заседание в обновения си състав. Към нейната работа се присъединиха новите членове – Боряна Зидарова, Мария Вълчева и Венета Белянкина. Съставът е обновен с Решение №490 на Министерския съвет от 15 юли 2010 г. За председател на Комисията е определена г-жа Десислава Димитрова - заместник-министър на здравеопазването, а за заместник-председател - г-н Павел Александров.

На първото си заседание членовете на  Комисията по цени на лекарствените продукти приеха ускорен график за провеждане на заседанията и  списък на досиетата на лекарствените продукти, които ще бъдат разглеждани в оперативен порядък. Следващото заседание на Комисията е насрочено за утре - 12 август.

 

Комисията по цени е създадена в съответствие със Закона за лекарствeните продукти в хуманната медицина. Нейният състав се определя в съответствие с чл. 259, ал. 2 от ЗЛПХМ и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствените продукти. В Комисията задължително се включват четирима представители на Министерството на здравеопазването,  трима - на Министерството на икономиката и енергетиката, по двама - на Националната здравноосигурителна каса и Изпълнителната агенция по лекарствата и по един представител - на Министерството на финансите и на Министерството на труда и социалната политика.

 

Сподели в: