Върни се горе

Проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Министерство на здравеопазването обявява нова фаза за набиране на заявления от по лекари – специализанти дентална медицина за финансиране по проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”. За участие в проекта могат да кандидатстват лекари специализанти обучаващи се на места срещу заплащане и на места финансирани от друг източник

 

Можете да кандидатствате като подадете Образец заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”

заедно с копие от договора за обучение на адрес:

Министерство на здравеопазването,
пл. „Св. Неделя“ № 5, Заявление за участие в проект BG051PO001 – 6.2.18 -0001 „Нови възможности за лекарите в България”.

Срокът за подаване на заявление за кандидатстване за финансирате по проекта е до изчерпване на местата за финансиране. Класиране ще бъде обявявано ежеседмично на страницата на Министерство на здравеопазването в рубриката с информация за проекта.


За контакт:
Деница Димитрова,
асистент по проекта и младши експерт в отдел „Управление на международни прокети“, дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми“

Тел. 02/ 9301 255
Факс: 02/ 981 89 93
Ел. поща: dedimitrova@mh.government.bg

Сподели в: