Върни се горе

Със заповед на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев 28-те Регионални инспекции  за опазване и контрол на общественото здраве  в страната извършиха през периода 20.02.–10.03.2009 г. национална проверка на обектите за производство на маргарини и на маргарините, които се предлагат на потребителите в търговската мрежа. 
Предоставяме ви заключенията в доклада на главния държавен санитарен инспектор д-р Тенчо Тенев във връзка с извършените проверки:

І. Обекти за производство на маргарин

Към момента на проверката през месец март 2009 г. функционират само две производствени предприятия в гр. Ямбол:

- Фирма “Унибел” АД произвежда различни видове маргарини, съгласно разработени технологични документации – „Томи”; трапезен „Белла”; течен маргарин „Хотелска марка Белла – професионални продукти”; продукт за мазане 25 % „Флора с фибри”; маргарин професионален; течен маргарин „Белла”; маргарин с намалено съдържание на мазнини „Белла класик” и други. За обекта има въведена и се прилага и поддържа система за управление на безопасността на храните. За всяка вложена суровина има сертификати. Опаковките са пластмасови кофички, разрешени за контакт с храните, съгласно изискванията на Наредба № 2 на МЗ от 2008 г. за материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни.

- Фирма „Петтас България”АД произвежда маргарин за производствени цели.  Използват се готови миксове доставени от Гърция. За всички суровини са представени сертификати, удостоверяващи качеството и безопасността на храните.
На двете фирми производителки на маргарините са издадени предписания от РИОКОЗ - в етикета на продуктите да се добави наличието на хидрогенирана (втвърдена) мазнина, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните. 
За периода 2006-2008 г. в обектите за производство на маргарини са извършени общо 22 проверки. Взети са 84 проби, които са изследвани по следните показатели: органолертика, влага, киселинност, масленост, перокисно число, готварска сол, коли форми, салмонела, коагулазоположителен стафилококи, плесени. При извършените анализи не са констатирани отклонения. 
ІІ. Маргарини, внос от трети страни или с произход от други европейски страни
Проверени са над 1250 обекта (обекти за търговия на едро с храни, хипермаркети, супермаркети, ситничарски работилници, обекти за производство на сладкарски изделия, обекти за търговия с храни и др.). Проверката показа, че в търговската мрежа са разпространени следните марки маргарини, внос от трети страни:

- Zviezda Omegol”, “Balansio”, “Margo light”, “Margo nova”, “Margo slain”, “Margo jogort” – внос от Хърватия, вносител “Българска импортна компания” гр.София;

- Dobro jutro” – внос от Сърбия,  вносител “Българска импортна компания” гр.София;

- “Bizim” и “Terem” – внос от  Турция;

Продукти с произход от други европейски страни:

- “Becel” – страна на произход Полша, дистрибутор “Юниливър България” ЕООД;

- “Калиакра класика”, “Калиакра сандвич”, “Калиакра мултивита”, “Калиакра фибри”, “Rama класик” – страна на произход Румъния, дистрибутор  “Юниливър България” ЕООД;

- “Сарина” - страна на произход Германия;

- “Дели Реформ” - страна на произход Германия, дистрибутор „Продекс комерс” ЕООД;
Всички продукти са придружени с документи, удостоверяващи качеството и безопасността на храните - сертификати за качество, декларации за съответствие, спецификации и др. 
Относно информацията, отбелязана върху опаковката на маргарините, съставките са обявени в низходящ ред, съобразно тяхното количество. Обявено е наименованието на съответната категория хидрогенирани мазнини (растителни и/или животински). Не е посочено наименованието на използваната втвърдена мазнина. Съгласно действащото национално законодателство не е задължително на етикета да се отбелязва произхода на мазнината.  
Върху етикетите на проверените храни е обявено и съдържанието на вложените добавки в храни: емулгатори, оцветители, окислители, витамини  регулатори на киселинността, антиоксиданти и консерванти.
Посочени са условия и срокове на съхранение от 2-10 градуса. В хода на проверката е констатирано, че продуктите се съхраняват при температурата указана на опаковките.
В хода на проверката, в обект - супермаркет на „ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, в гр. Русе, са установени налични количества маргарини “CBALight” и “LARA Light”, опаковки по 500 г., страна на произход Унгария, които не отговарят на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, чл.6, ал.1 – не са представени необходимите данни на български език. Издадено е предписание за спиране реализацията на цитираните опаковки маргарин до отстраняване на несъответствията и преетикетиране на продукта. На управителя на фирмата е съставен акт за установено административно нарушение.

Сподели в: