Върни се горе

    Няма опасност за здравето на населението в гр. Костинброд след авария на ограничен участък от водопроводната мрежа в града. Въведени са ограничения за ползване на питейната вода единствено на ул. „Калоян”, където е възникнал инцидентът. 
    Утре сутринта здравните инспектори ще вземат последната проба, след която ограниченията върху водата за питейни нужди за района на аварията ще отпадне.  
    Информацията за аварията е постъпила в РЗИ-София област на    около 14,00 часа вчера от заместник-кмета на община Костинброд, който е съобщил, че в няколко къщи по ул. „Калоян” в  града от крановете на чешмите тече синя вода. Екипи на РЗИ – Софийска област и водоснабдителното дружество „Водоснабдяване и канализация” – гр. София незабавно са направили съвместна проверка с общинска администрация – гр. Костинброд и РПУ – гр. Костинброд.
    Установено е, че в частен имот на ул. „Калоян” при ремонтни дейности на отоплителната инсталация е изпуснато неопределено количество антифриз. РЗИ – Софийска област е връчила на 4.12. предписание на управителя на „ВиК” ЕООД за очистване на засегнатите водопроводи в ограничен участък на мрежата, обхващащ единствено воден кръг с около 50 домакинства. За района около ул. „Калоян” още вчера са отправени препоръки към жителите водата да не се ползва за питейни, а единствено за битови нужди.    
    За останалата част от град Костинброд в нито един момент не е съществувала опасност и не са въвеждани  ограничения за ползване на водата, тъй като водопроводите в града са на различни линии и евентуално замърсяване е технологично невъзможно да засегне други райони на населеното място. Там водата е годна както за пиене, така и за битови нужди. Въпреки това с цел недопускане на паника сред населението, в различни точки на града са взети проби от водата, които са показали нормални стойности.  
    Отпадането на ограниченията за ползване на водата за питейни нужди от консуматорите в участъка на ул. „Калоян”, ще стане факт след получаване на резултатите от трикратни проби в съответствие с изискванията на Наредба № 9 на Министерство на здравеопазването за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Сподели в: