Върни се горе

Категорично няма деца, лечението на които е забавено. В случая с изнесените цифри не става дума за забавяне. Става дума за нормалната досегашна практика на фонда и обществения съвет, която новото ръководство ще промени още следващата седмица. Досега общественият съвет се е събирал не по-често от веднъж на три седмици, поради което са се натрупвали голямо количество документи, чакащи за разглеждане.

В голямата част от случаите става дума за планово лечение. Чуждите клиники планират датите за прием на деца и изпращането на децата зависи от определените дати.

Случаи, които по медицински причини не могат да търпят отлагане или такива, при които болниците определят твърде близки дати, се разглеждат веднага по електронен път.

До момента не е допусната промяна в ритъма на работа и вземането на решения от страна на фонда и обществения съвет.

За съжаление, новият екип на фонда откри, че има  непридвижени от средата на миналата година заявления, които той включи в дневен ред за заседание. Сега фондът работи по-ефективно от преди и решенията се взимат по-бързо.

Поради неправомерно харчене на парите за други цели вместо за лечение на деца, миналата година министерството беше принудено да отпусне допълнително, над бюджета на фонда, още половин милион лева, за да гарантира лечението на всички нуждаещи се деца. Неправомерното харчене на целевите средства за други цели е попречило на фонда  да поеме лекарства, които не се покриват от НЗОК, да осигури медицинска апаратура за ползване в домашни условия, да гарантира целия период на грижа за деца в будна кома или да осигури продължителна рехабилитация извън тази, която касата заплаща, което би трябвало да е част от дейността на фонда. Липсата на тези дейности е резултат от абсолютно погрешното разходване на средства за командировки, транспорт, преводи, консултантски услуги или др.

Твърдението, че нощувката на придружител в крилото на френската клиника е по-скъпо или в пъти по-скъпо от това в ползваните до сега квартирите е категорично невярно. Проверка на професор Пилософ показа, че към днешна дата цената за един ден престой в пансиона към клиниката е 35 евро.

Сподели в: