Върни се горе

В Националния център по заразни и паразитни болести, гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26, ще се проведе официална церемония за откриването на ремонтирания модерен лабораторен комплекс на Център за компетентност.

Събитието ще се състои в сградата на НЦЗПБ на 5 март от 10,00 ч. Лабораторният комплекс е по проект за изграждане на Център за компетентност BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ и Европейския фонд за регионално развитие. 

Сподели в: